POZOR - využijte možnosti podat přihlášku předem na  www.sportt.cz (nišší startovné a výsledky dostanete na e-mail)

TJ Spartak ROŽMITÁL  a  SK BŘEZNICE 

 pořádá jubilejní 60. ročník silničního  běhu na 10 km

(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru.)

ROŽMITÁL - BŘEZNICE

 Start závodu v neděli 27. března 2016 v 10.30 hodin před stadiónem TJ Spartak ROŽMITÁL.

POZOR - proběhne změna času!!!

Cíl běhu na stadiónu v SK BŘEZNICE.

KATEGORIE:  
A -  muži   do 39 let (1977 a mladší)                                                        
B -  muži 40 - 49 let (1967-1976)
C -  muži 50 - 59 let (1957-1966)                                   
D -  muži 60 - 69 let (1947-1956)                                                           
E -  muži  70 let a starší  (1946 a starší)     
Ž -  ženy   do 39 let (1977 a mladší)                                                          
ŽV- ženy 40 let a starší (1976 a starší)

T – tým – tři závodníci se přihlásí do jednoho týmu ( není omezeno kategorií ani pohlavím) a v cíli se sečtou jejich jednotlivé časy z kategorií      

PŘIHLÁŠKY: Předem na www.sportt.cz , na místě do 9.30 hodin !!!

STARTOVNÉ:  Předem - 100 Kč (závodníci do 18 a nad  60 let mají účast zdarma), na místě v den závodu do 9.30 hodin - 200 Kč. V případě zaplacení startovného a neúčasti na závodu pořadatel startovné nevrací!

START:  Rožmitál p. Tř.– před stadionem (GPS: 49°36'14.690"N, 13°52'14.619"E) v neděli  27. března 2016 v 10,30 hodin.  Parkoviště, šatny,  WC v místě a občerstvení zajištěno. Věci závodníků budou převezeny z místa startu do cíle. Za ztrátu cenných věcí pořadatel neručí.

 PROFIL TRATĚ: Povrch silnice - start - 522 m n.v.; 2.6km - 490 m n. v.; 3.4km - 529 m n.v.; Cíl  - 460 m n. v. - mapu si prohlédněte ZDE  -  na 5 km občerstvení !

CÍL: Březnice – na stadionu.  Šatny, WC a občerstvení zajištěno. Vyhlášení výsledků proběhne  v cíli ihned po skončení závodu. Zpáteční cestu závodníků do místa startu zajišťuje autobus. V průběhu závodu bude pro auta uzavřena ulice Sadová v úseku od křižovatky ke stadionu. K parkování je možné využít ulici  9.května ! 

CENY: ve finanční výši 25 000 Kč - rozpis ZDE. 

POZNÁMKA: K závodu je možné se přihlásit předem na www.sportt.cz – pak startovné činí 100 Kč, nebo  v den závodu v místě startu do 9,30 hodin - startovné 200 (závodníci do 18 a nad  60 let mají účast zdarma). Závodník musí mít startovní číslo umístěno na přední straně horní části těla. Po závodu se stává jeho vlastnictvím. Každý startuje na vlastní náklady. Běží se v levé polovině vozovky a musí být dodrženy předpisy silničního provozu. Při překročení ustanovení bude závodník diskvalifikován.   

PODMÍNKY ZÁVODU: Svým startem v závodě potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu ROŽMITÁL – BŘEZNICE. Beru na vědomí, že se tento závod koná za plného dopravního provozu. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a rovněž budu bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů závodu.  

Pořadatel závodu má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.

Je mi známo, že úrazové pojištění kryje náklady pojistných událostí členů atletických oddílů, klubů, jakož i dalších sportovních svazů sdružených v Českém svazu tělesné výchovy na základě příslušné pojistky mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a. s.  Pokud se toto pojištění na mne nevztahuje, stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli nebudu sám ani prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku, způsobené třetími osobami. 

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele na botu. V cíli je nutno si nechat čip pořadatelem sejmout. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení. 

VÝSLEDKY: Budou zveřejněny v místě cíle a na internetu:  http://spartak-rozmitalptr.cz/ a www.sportovniservis.cz

POZOR - UZAVÍRKA TRATI:
Poprvé se závod Rožmitál – Březnice uskuteční s uzavřeným silničním provozem. Pro kola a doprovodná vozidla bude objížďka přes Bezděkov
.

REKORD
Padne rekord tratě, který drží z roku 1981 Jindřich Linhart z RH Praha v čase 29:10 minut?     O to se pokusí i Jan Kreisinger, jeden z nejlepších českých běžců jehož specializací jsou dlouhé tratě. 

TRIČKO
bavlněné modré s krátkým rukávem s logem závodu je možné objednat při přihlášení na www.sportt.cz  za 150 Kč.