POZOR - využijte možnosti podat přihlášku předem na  www.sportt.cz (nišší startovné a výsledky dostanete na e-mail)

TJ Spartak ROŽMITÁL  a  SK BŘEZNICE 

 pořádá 62. ročník silničního  běhu na 10 km

(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru.)

ROŽMITÁL - BŘEZNICE

 Start závodu v neděli 1. dubna 2018 v 10.30 hodin před stadiónem TJ Spartak ROŽMITÁL.

cíl běhu na stadiónu v SK BŘEZNICE.

KATEGORIE:  
A -  muži   do 39 let (1979 a mladší)                                                        
B -  muži 40 - 49 let (1969-1978)
C -  muži 50 - 59 let (1959-1968)                                   
D -  muži 60 - 69 let (1949-1958)                                                           
E -  muži  70 let a starší  (1948 a starší)     
Ž -  ženy   do 39 let (1979 a mladší)                                                          
ŽV- ženy 40 let a starší (1979 a starší)

PŘIHLÁŠKY: - předem na www.sportt.cz, kde je registrace spuštěna 1. prosince 2017. Platit startovné převodem je na této adrese možné jen do úterý 27.března 2018. Po tomto datu  je možné se příhlásit, ale platbu provést jen kartou či na místě startu do 9.45 hodin !!!

STARTOVNÉ:  Předem - 200 Kč (závodníci do 18 a nad  65 let mají účast zdarma), na místě v den závodu do 9.45 hodin - 300 Kč. V případě zaplacení startovného a neúčasti na závodu pořadatel startovné nevrací!

START:  Rožmitál p. Tř.– před stadionem (GPS: 49°36'14.690"N, 13°52'14.619"E) v neděli  1. dubna 2018 v 10,30 hodin.  Parkoviště, šatny,  WC v místě a občerstvení zajištěno. Věci závodníků budou převezeny z místa startu do cíle. Za ztrátu cenných věcí pořadatel neručí.

 PROFIL TRATĚ: Povrch silnice - start - 522 m n.v.; 2.6km - 490 m n. v.; 3.4km - 529 m n.v.; Cíl  - 460 m n. v. - mapu si prohlédněte ZDE  -  na 5 km občerstvení !

CÍL: Březnice – na stadionu.  Šatny, WC a občerstvení zajištěno. Vyhlášení výsledků proběhne  v cíli ihned po skončení závodu. Zpáteční cestu závodníků do místa startu zajišťuje autobus. V průběhu závodu bude pro auta uzavřena ulice Sadová v úseku od křižovatky ke stadionu. K parkování je možné využít ulici  9. května ! 

CENY: ve finanční výši 20 000 Kč

POZNÁMKA: K závodu je možné se přihlásit předem na www.sportt.cz – pak startovné činí 200 Kč, nebo  v den závodu v místě startu do 9,45 hodin - startovné 300 Kč (závodníci do 18 a nad  65 let mají účast zdarma). Závodník musí mít startovní číslo umístěno na přední straně horní části těla. Po závodu se stává jeho vlastnictvím. Každý startuje na vlastní náklady. Běží se v levé polovině vozovky a musí být dodrženy předpisy silničního provozu. Při překročení ustanovení bude závodník diskvalifikován.   

PODMÍNKY ZÁVODU: Svým startem v závodě potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu ROŽMITÁL – BŘEZNICE. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a rovněž budu bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů závodu.  

Pořadatel závodu má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.

Je mi známo, že úrazové pojištění kryje náklady pojistných událostí členů atletických oddílů, klubů, jakož i dalších sportovních svazů sdružených v Českém svazu tělesné výchovy na základě příslušné pojistky mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a. s.  Pokud se toto pojištění na mne nevztahuje, stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli nebudu sám ani prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku, způsobené třetími osobami. 

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele na botu. V cíli je nutno si nechat čip pořadatelem sejmout. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení. 

VÝSLEDKY: Budou zveřejněny v místě cíle a na internetu:  http://spartak-rozmitalptr.cz/ a www.sportovniservis.cz

POZOR - UZAVÍRKA TRATI:
Závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem. Pro kola a doprovodná vozidla bude objížďka přes Bezděkov.

REKORD
Padne rekord tratě, který drží z roku 1981 Jindřich Linhart z RH Praha v čase 29:10 minut, či ženský rekord z roku 2016 Terezy Čapkové z USK Praha v čase 34:04 minut ???     

TRIČKO
bavlněné modré s krátkým rukávem s logem závodu je možné zakoupit v den závodu u prezentace  za 150 Kč.